Nexus Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerimiz
Sizlere daha iyi ve yakın hizmet vermek için kurduğumuz ve giderek genişleyen hizmet ağımız ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda profesyonel hizmeti kapınıza kadar getiriyoruz.
İş Güvenliği Uzmanlığı
NEXUS OSGB olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı görevlendiriyoruz.
İşyeri Hekimliği
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi için “İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi” hizmetleri vermekteyiz.
Sağlık Personeli Hizmeti
Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, tedbirlerin uygulanması işlerini yürütmek üzere sağlık personeli hizmeti vermekteyiz.
Şantiye ve Fabrikalarda İş Güvenliği Hizmeti
NEXUS OSGB olarak Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğümüz hizmetlerimizde şantiyelerde iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
Risk Analizi
NEXUS Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi birbirinden tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
İş Güvenliği Eğitimi
NEXUS Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak düzenlediğimiz Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz, yasal yükümlülükler çerçevesinde düzenlenmekte ve sürekli iyileştirme prensibi ile planlanmaktadır.
Acil Eylem Planı Hazırlanması
Yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil durumlar karşısındaki uygulanması gereken kuralları refleks süre ve biçimlerini geliştirmeyi,çalışan ve yöneticilerin farkındalık düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz.
Patlamadan Korunma Dokümanı
Patlamadan korunma dokümanı, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.